GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICSDEPARTMENT OF HEALTH INFORMATICS


"SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNDE MAHREMİYET" ODAK GRUP ÇALIŞMASI

13-Mayıs 2016

14.00-16.00 Kapalı Panel
Oda: B116

ODTÜ - Enformatik Enstitüsü


Sağlık verilerinin elektronik ortama aktarılması hiç kuşkusuz ki en çok mahremiyet ve güvenlik konuları altında tartışma yaratmıştır. Bu alanda birçok literatür mevcuttur; fakat çözüm önerileri halen tartışılmakta, gelişen yeni teknolojilerle farklı boyutlar kazanmakta, geliştirilen birçok uygulama ise bu nedenlerle kısa ömürlü olmaktadır. Son yıllarda, genetik testlerin yaygınlaşmasıyla, insan genom verisi de sağlık alanında çok büyük bir yer edinmektedir ve bunun sonucunda, ilerleyen zamanlarda genetik bilgi gibi mahremiyet konusunda daha karmaşık unsurları olan test sonuçları da kaçınılmaz olarak Sağlık Bilgi Sistemleri ve Kişisel Sağlık Kayıtlarında yerini alacaktır. Bu bilgilerin sadece elektronik olması değil, mobilite ile beraber paylaşıma açılması da konuyu öne çıkartmaktadır. Adım adım tartışılıp çözüm önerilerinin şimdiden değerlendirilmesi, doğru politikaları zamanlıca geliştirebilmek için önemli olacaktır. ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi EABD tarafından düzenlenecek bu odak grup çalışmasının amacı, konunun paydaşlarının bir araya getirilmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin tartışmaya sunulması olacaktır. Çalışma sonucu elde edilen bulgular derlenerek ilgili kurumlar ile paylaşılacak ve literatüre kazandırılacaktır.
----
Katılımcılar:
Av. Mustafa Güler - Türk Tabibler Birliği Avukatı
Tolga Tuncer - GE MoH İlişkiler Direktörü / Özel sektör bilişim hukuku uzmanı
Fusun Sarp Nebil - Telekominikasyon ve Bilişim Alanında Girişimçi ve Uzman
Doç Dr. Reyhan Atasu Topçuoğlu - Sosyolog
Y. Doç. Dr. Erman Ayday - Bilkent Üniversitesi (Bilişim Güvenliği ve Kryptoloji)
Gürkan Üstünkar - Mobile Health - SME Mobil Sağlık Sektörü (Formetre)
----
Düzenleyenler:
Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON
ODTÜ Tıp Bilişimi Bölüm Başkanı
           ----
Ar. Gör. Özlem ÖZKAN
ODTÜ,Tıp Bilişimi Doktora Öğrencisi
----