SBS

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Değerli Sağlık Çalışanları,

Bilgi sistemleri alanında birikimlerinizi artırmak ve belgelendirmek için

ODTU Enformatik Enstitüsü

Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı” na sizleri davet ediyor...

Doktorlar, Eczacılar, Hemşireler, Sağlık Yöneticileri, Sağlık bilgi sistemleri alanında uzmanlaşmak isteyen mühendislik mezunları

Ve.....Alana ilgi duyan herkes için

Sertifika programımızın "2018 YAZ DÖNEMİ"  başlıyor.

 

Bilindiği gibi son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında kapsamlı değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler bilgi sistemlerinin kullanımını zorunlu hale getirmekte, konuyla ilgili profesyonel düzeyde bilgisi olan tüm çalışanlara ciddi fırsatlar sağlamaktadır.

Bilgi güçtür. Bilgi sistemleri ise bilgiye en dolaysız ve en verimli erişme araçlarıdır.

 

Bilgi üzerinden kurumları yönetmek için bu araçları tedarik etmek, kurmak, idame ettirmek ve kurumsal bilgi yönetimini sağlamak en önemli hedeftir.

Ancak, ülkemizde sağlık bilgi sistemleri alanında birikim sahibi sınırlı sayıda insan gücü bulunmaktadır.

Tüm dünyada ayrı bir interdisipliner uzmanlık alanı olarak yıllardır kabul edilen sağlık bilişiminde, 2003 yılından bu yana yüksek lisans ve doktora eğitimi veren ODTÜ Enformatik Enstitüsü, teorik birikim ile gündelik uygulamayı birleştirerek sağlık ve bilgi sistemlerinin her noktasındaki ilgi duyan çalışanlara yeni açılım imkanları sağlayacak, ODTÜ tarafından onaylı “Temel” sertifika programını başlatmıştır.

 

Sertifika programımız uzaktan eğitim platformu ile yürütülecektir. Dersleri Internet üzerinden uygun olduğunuz zaman ve konumlardan takip edebileceksiniz.

 

Sağlık çalışanları...

Değişen Türkiye’de değişimi anlamak, yaşamak ve yönetmek için hepinizi bekliyoruz.

Geleceği yakalama fırsatı elinizde...

 

Program hakkında bilgi ve başvuru için:

Ar. Gör. Murat KOÇAK
e-posta: mkocak@metu.edu.tr