Announcements

award
2015 – 2016 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü

Güngör Budak - Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi
Danışman: Doç. Dr. Yeşim Aydın Son ve Dr. Nurcan Tunçbağ