ENFORMATİK ENSTİTÜSÜSAĞLIK BİLİŞİMİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK BİLİŞİMİ

Tıp ve sağlık bilimleri, bilişim ve teknolojinin önemli uygulama alanlarıdır. Ölçüm, görüntüleme, test etme, analiz ve hasta takip yöntemleri çok büyük bir hızla gelişmektedir. Bunun sonucunda, hasta verileri hızla artmakta ve sağlık bilişimi zenginleşmektedir. Tıp araştırmalarının hızlandığı bir dönemde bilişim teknolojilerinin araştırma sonuçlarını pratiğe aktarmadaki rolü vazgeçilmez öneme sahiptir. Sağlık bilişiminde temel motivasyon bu bilgiyi etkili bir şekilde oluşturma, şekillendirme ve paylaşma; hastaların tanı ve tedavisinde yeni metodolojilerin sağlanmasıdır.

Announcements

 • .

  The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, (HIBIT) is celebrating its 10th year.

  HIBIT 2017 will be held at Middle East Technical University Northern Cyprus Campus,

 • 20. YIL ENSTİTÜ ETKİNLİĞİ, MICCAI 2016

  MICCAI 2016, Tutorial: Advances in fMRI (T-afMRI)

   October 21st 2016, Athens

  http://neuro.ii.metu.edu.tr/