MİSYON & VİZYON

Tıp ve sağlık bilimleri, bilişim ve teknolojinin önemli uygulama alanlarıdır. Ölçüm, görüntüleme, test etme, analiz ve hasta takip yöntemleri çok büyük bir hızla gelişmektedir. Bunun sonucunda, hasta verileri hızla artmakta ve sağlık bilişimi zenginleşmektedir. Tıp araştırmalarının hızlandığı bir dönemde bilişim teknolojilerinin araştırma sonuçlarını pratiğe aktarmadaki rolü vazgeçilmez öneme sahiptir. Sağlık bilişiminde temel motivasyon bu bilgiyi etkili bir şekilde oluşturma, şekillendirme ve paylaşma; hastaların tanı ve tedavisinde yeni metodolojilerin sağlanmasıdır. Bu nedenle Türkiye’nin Sağlık Bilişiminde atması gereken en önemli adım uzman yetiştirmeye yönelik olmalıdır. Ayrıca, bilimlerin tüm alanlarında, özellikle nörobilimlerdeki gelişmelerin analiz ve sentezi her zaman sağlık bilişiminin programı  kapsamındadır. Nöroloji, nöroradyoloji,  nörofizyoloji, nörofarmakoloji, biyofizik, nörogörüntüleme, nöropsikoloji venörobiyoloji gibi çeşitli alanların bilgilerini bir araya getiren disiplinlerarası yaklaşımlar için bu gereklidir. Ayrıca, paylaşıma açık ve tekrar kullanılabilen süreçlerin kurulması  ve bu süreçlerin bilişim teknolojileri yardımıyla kurumlar-arası boyuta taşınması önemlidir.

 Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan biyomedikal bilişim, birbiriyle örtüşen tıp bilişimi ile biyobilişim alanlarını kapsamaktadır. Biyobilişim, bilim, mühendislik ve matematiğin çeşitli alanlarını kapsar; özellikle  biyoloji, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, matematik, istatistik, kimya ve fizik gibi geleneksel alanların kesişiminde yer alır. İnsan Genom Projesinin tamamlanması gibi yaşam bilimlerindeki son gelişmelerden bazıları karmaşık bilgisayar analiz araçlarının geliştirilmesini gerektiren çok geniş veri setlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Analiz araçları ve matematiksel modellerin yardımıyla canlıların genetik şifresi çözülmekte ve binlerce genin bütüne yönelik işlevleri keşfedilmektedir. Doğayı anlama şeklimiz insan yaşamını daha nitelikli hale getirme nihai amacıyla belirgin bir şekilde değişmektedir.