Announcements

event
SAĞLIK BİLİŞİMİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI BAŞVURULARI

Sağlık Bilişimi Bölümü’ne 2020 yaz dönemi staj başvuruları için başvuru formunun doldurulup gerekli belgeler ile beraber 30 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Başvuruların ön değerlendirmesi sonrasında seçilen adaylar mülakat için bilgilendirilecektir. Doldurulan formlar denizcansen89@gmail.com e-mail adresine, Dr. Deniz Cansen Kahraman hocamıza, gönderilecektir.  

Başvuru için gerekli belgeler:

1. İmzalı başvuru formu

2. Niyet mektubu

3. Güncel özgeçmiş

4. Transkript 

5. Referans (ismi ve e-maili)

25/02/2020
event
2019 KORONAVİRÜS SALGINI SEMİNERİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan  Uzman Dr. Ahmet Görkem ER’in 2019 Koronavirüs Salgını güncel durumu hakkında elde edilen bilgileri ve son değerlendirmeleri paylaşacağı konuşma 21 Şubat Cuma günü 13:00-14:00 saatleri arasında ODTÜ Enformatik Enstitüsü Konferans Odası -1 de yapılacaktır.

Seminer tüm enstitü çalışanları, öğrencileri ve diğer ilgililere açıktır, 

 

2019 Koronavirüs Salgını – Anlık Durum ve İlk İzlenimler

2019 koronavirüs salgını, SARS ve MERS salgınları sonrası 21. yüzyıldaki üçüncü koronavirüs salgını olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Salgının başlangıcında 2019-nCoV olarak isimlendirilen virüsün Huanan Deniz Ürünleri Pazarı kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 08.02.2020 tarihi itibariyle küresel ölçekte doğrulanmış 34.886 olgu ve 724 ölüm görülmüştür, önümüzdeki günlerde de bu sayıların artacağı öngörülmektedir. Oluşturulan çeşitli modellerle virüsün yayılım dinamikleri araştırılmakta, inkübasyon süresi ve temel çoğalma sayısı (R0) gibi salgın parametreleri aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de henüz kanıtlanmış olgu görülmemiştir ve T.C. Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla salgına yönelik yaklaşım ve yönetim algoritmaları geliştirilmiş ve uygun korunma önlemleri belirlenmiştir.

 

2019 Coronavirus Outbreak – Current Situation and First Impressions

2019 coronavirus outbreak attracts the attention as the third coronavirus outbreak following the SARS and MERS outbreaks in the 21st century. The virus, which was named as 2019-nCoV at the beginning of the outbreak, is thought to originate from Huanan Seafood Wholesale Market. As of 02.08.2020, there have been 34.886 confirmed cases and 724 deaths globally, and these numbers are expected to increase in the coming days. The dynamics of virus spread are investigated with various models and outbreak parameters such as incubation time and basic reproduction number (R0) is tried to be illuminated. Yet, there has been no proven cases in Turkey and under the coordination of Republic of Turkey Minister of Health, algorithms for the detection and management of the outbreak have been developed and appropriate prevention measures have been determined.

18/02/2020
event
HIBIT 2019

HIBIT 2019 17-18 OCTOBER 2019

RSG-Turkey Student Symposium 19 OCTOBER 2019

11/11/2019
event
HIBIT 2018

The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics,

(HIBIT), now in its eleventh year HIBIT 2018 

http://hibit2018.org/

---------

29/06/2018
award
2015 – 2016 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü

Güngör Budak - Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi
Danışman: Doç. Dr. Yeşim Aydın Son ve Dr. Nurcan Tunçbağ

31/07/2017