Announcements

event
HIBIT 2018

The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics,

(HIBIT), now in its eleventh year HIBIT 2018 

http://hibit2018.org/

---------

award
2015 – 2016 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü

Güngör Budak - Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi
Danışman: Doç. Dr. Yeşim Aydın Son ve Dr. Nurcan Tunçbağ